ZRK RMS-303 "Viking"

RMS-303 jest czterozakresowym, stereofonicznym radiomagnetofonem produkowanym przez Zakłady Radiowe im Marcina Kasprzaka. W końcowym okresie produkcji otrzymał nazwę Viking. Produkowany był w dwóch wariantach kolorystycznych - grafitowym i srebrnym. Radiomagnetofon posiada gniazdo słuchawek stereofonicznych.
Radiomagnetofon umożliwia:
• nagrywanie programów na wewnętrznym magnetofonie z własnych źródeł sygnału (radio i mikrofony),
• nagrywanie programów na wewnętrznym magnetofonie z zewnętrznych źródeł sygnału (radio, magnetofon, gramofon z wkładką piezoelektryczną),
• sterowanie zewnętrznego magnetofonu i wzmacniacza (tylko z magnetofonu),
• zdalne sterowanie pracy magnetofonu za pomocą zewnętrznego mikrofonu z przełącznikiem.
Radiomagnetofon zawiera:
• układ automatycznej regulacji poziomu zapisu,
• układ AUTO STOP,
• układ SUPER STEREO (poszerzenia bazy stereo)
• funkcję RADIO-SEN,
• wskaźniki poziomu sygnału (2x4 LED).
Dane techniczne:

 • Zakresy odbieranych częstotliwości:
  • fale długie: 148,5÷283,5 kHz
  • fale średnie: 526,5÷1 606,5 kHz
  • fale krótkie: 5,95÷15,6 MHz
  • UKF: 65,5÷74 MHz
 • Czułość użytkowa:
  z anteny ferrytowej:
  • fale długie: ≤ 4 mV/m przy Pwyj = 50 mW i S/N = 20 dB
  • fale średnie: ≤ 3 mV/m przy Pwyj = 50 mW i S/N = 20 dB
  z anteny teleskopowej:
  • fale krótkie: ≤ 50 µV przy Pwyj = 50 mW i S/N = 20 dB
  • UKF: ≤ 10 µV przy Pwyj = 50 mW i S/N = 26 dB
 • Próg ograniczania w torze FM: ≤ 30 µV
 • Największy użytkowy sygnał wejściowy przy Pwyj = 0,5 W:
  • AM: ≥ 50 mV/m
  • FM: ≥ 50 mV
 • Częstotliwość pośrednia:
  • AM: 465+3-1 kHz
  • FM: 10,7 ±0,1 MHz
 • Elektryczna charakterystyka zniekształceń tłumieniowych:
  • fale długie: 30÷2 500 Hz przy nierównomierności 18 dB
  • fale średnie: 30÷2 500 Hz przy nierównomierności 14 dB
  • UKF: 350÷6 000 Hz przy nierównomierności 14 dB
 • Selektywność:
  • AM: ≥ 20 dB
  • FM: ≥ 28 dB
 • Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm/s.
 • Odchyłka prędkości przesuwu taśmy:
  • przy Uzas = 220 V ±2% i t = +10÷+35 oC: +3/-2%
  • przy Uzas = 6,3÷9,9 V, t1 = -10÷+10 oC i t2 = +35÷+55 oC: ≤ ±6%
 • Nierównomierność prędkości przesuwu taśmy: ≤ 0,4% przy Uzas = 220 V ±2%
 • Czas przewijania taśmy: ≤110 s przy Uzas = 6,3÷9 V, t = 20 oC
 • Charakterystyka częstotliwościowa ZAPIS-ODCZYT Uwej = 30 mV, automatyka odłączona:
  • dd: 63 Hz
  • dg: 12 500 Hz
 • Odstęp od zakłóceń:
  • nieważony: ≥ 38 db
  • ważony: ≥ 48 db
 • Parametry współpracy wewnętrznej odbiornika z magnetofonem przy zapisie odbieranego sygnału FM (fm = 333 Hz; ΔF = 15 kHz; fs = 69 MHz) AM (fm = 333 Hz; m = 30%; fs = 1 MHz):
  • poziom zapisu: ≥ 160 pWb/m
  • zniekształcenia zapisu h3: ≤ 5%
 • Roboczy poziom zapisu przy h3 ≤ 4%: ≥ 160 nWb/m
 • Skuteczność kasowania: ≥ 60 dB.
 • Tłumienie przesłuchu między kanałami: ≥ 22 dB
 • Moc wyjściowa: ≥ 2x0,5 W przy R = 6 Ω i Uzas = 9 V ±2%
 • Wejścia:
  • radio: Uwej0,5 mV/kΩ, Rwej = 5 kΩ,
  • gramofon/magnetofon: Uwej<0,1÷5 V, Rwej = 1 MΩ,
  • mikrofon: Uwej0,5÷40 mV, Rwej = 5 kΩ.
 • Wyjścia:
  • radio /wyjście napięciowe magnetofonu/: Uwyj0,5 V, Rwyj = 20 kΩ,
  • słuchawki: Pwyj2x50 mV, Zobc = 2x400 Ω.
 • Zasilanie:
  • z sieci prądu przemiennego: 220 ±10% V - 50 Hz,
  • bateryjne: 9 V +10/-30%, 6 ogniw R14.
 • Maksymalny pobór mocy /sieć/: 6 VA.
 • Wymiary: 340×160×62 mm.
 • Ciężar (bez baterii): 2,7 kg.

Ostatnio edytowano: 05/01/2020 - 13:18