Magnetofony - tor taśmy

Zadaniem toru taśmy jest zapewnienie odpowiedniego prowadzenia taśmy po czołach głowic, zapewnienie odpowiedniej prędkości przesuwu oraz minimalizacja nierównomierności prędkości przesuwu taśmy. Wszystkie te składowe przyczyniają się do uzyskania wymaganej charakterystyki odczytu i zapis/odczyt.

W skład toru taśmy wchodzą:
- talerzyki lewy i prawy ze sprzęgłem dowijania
- zespół głowic: głowica kasująca i uniwersalna
- wałek napędowy koła zamachowego wraz z rolką dociskową
- silnik napędowy koła zamachowego i układu dowijania taśmy
- dodatkowo w kasecie magnetofonowej typu C znajdują się elementy umożliwiające poprawną współpracę taśmy z torem taśmy (np. sprężynka dociskająca taśmę do czoła głowicy uniwersalnej, wkładki ślizgowe, ekran)

Na zdjęciu od lewej: głowica kasująca, głowica uniwersalna zapis-odczyt, wałek koła zamachowego oraz rolka napędowa.

Podstawowe regulacje toru taśmy dla typowego mechanizmu magnetofonowego:
- ustawienie wysokości zespołu głowic / głowicy uniwersalnej
- ustawienie skosu głowicy uniwersalnej
- ustawienie siły docisku rolki dociskowej
- ustawienie skosu wałka względem rolki dociskowej oraz jego luzu poosiowego
- ustawienie momentu sprzęgła talerzyka dowijania taśmy
- ustawienie prędkości przesuwu taśmy
- rozmagnesowanie metalowych elementów toru taśmy

Odpowiednie doleganie taśmy do czoła głowic uzyskuje się poprzez ustawienie wysokości i skosu głowicy uniwersalnej, skosu i luzu wałka oraz siły docisku rolki dociskowej. Na nierównomierność przesuwu taśmy dodatkowy wpływ ma moment sprzęgła dowijania.

Ostatnio edytowano: 14/03/2015 - 01:15