Diora AS-205S i AS-206S "Faust"

Tunery FAUST AS-205S/206S są elementem zestawu SLIM-LINE Diora ZM-1009 (wraz ze wzmacniaczem TRAWIATA WS-301S oraz magnetofonem ETIUDA MDS-410D) produkowanej przez ZR Diora. Jest to trzyzakresowy tuner (fale długie, średnie i UKF) klasy Hi-Fi. Tuner wyposażono w wskaźniki sygnału stereo oraz sygnału wejściowego na diodach świecących (LED). Tuner AS-206S różni się od tunera AS-205S brakiem wskaźnika poziomu sygnału.

Model 205S był eksportowany jako Dynamic Speaker DT 4140, DS 560 T oraz DS 460 T

Dane techniczne /wg instrukcji serwisowej AS-205S / AS-206S z 1978r/

 • Zakresy odbieranych częstotliwości:
  • DŁUGIE 150÷285 kHz
  • ŚREDNIE 525÷1605 kHz
  • UKF 65,5÷73 MHz
 • Częstotliwość pośrednia:
  • AM 465 kHz
  • FM 10,7 MHz
 • Czułość użytkowa:
  z anteny ferrytowej:
  • DŁUGIE ≤800 µV/m
  • ŚREDNIE ≤500 µV/m
  z anteny zewnętrznej:
  • DŁUGIE ≤80 µV
  • ŚREDNIE ≤50 µV
  • UKFstereo ≤10 µV
  • UKFmono ≤4 µV
 • Selektywność:
  • AM ≥40 dB przy fs=1 MHz±9 kHz
  • FM ≥41 dB przy fs=69 MHz±300 kHz
 • Tłumienie sygnałów p.cz.:
  • AM ≥40 dB
  • FM ≥60 dB
 • Tłumienie sygnałów lustrzanych:
  • DŁUGIE ≥40 dB
  • ŚREDNIE ≥40 dB
  • UKF ≥40 dB
 • Próg ograniczania w torze FM: ≤4 µV (SEM)
 • Tłumienie modulacji amplitudy: ≥30 dB
 • Pasmo przenoszenia toru FM:
  Dopuszczalne odchylenie charakterystyki przenoszenia w stosunku do 1000 Hz dla toru FM:
  40÷50 Hz przy nierównomierności ±3 dB
  50÷6300 Hz przy nierównomierności ±1,5 dB
  6300÷15000 Hz przy nierównomierności ±3 dB
 • Tłumienie przesłuchu między kanałami:
  przy fs=69 MHz, Uwe=1 mV ΔF=40 kHz dla częstotliwości 1 kHz - około 35 dB
  • w zakresie 250÷6300 Hz - nie gorsze niż 26 dB
  • w zakresie 6300÷12500 Hz - nie gorsze niż 15 dB
 • Współczynnik zawartości harmonicznych:
  Dla toru AM:
  ≤2,5% przy fs=1 MHz, fm=1 kHz, m=30%, Uwe=5 mV
  ≤4% przy fs=1 MHz, fm=1 kHz, m=80%, Uwe=5 mV
  Dla toru FM:
  ≤0,5% przy fs=69 MHz, fm=1 kHz, Uwe=1 mV, ΔF=40 kHz i pracy MONO
  ≤1% przy fs=69 MHz, fm=1 kHz, Uwe=1 mV, ΔF=40 kHz i pracy STEREO
 • Zasilanie: sieć 220 V - 50 Hz
 • Dopuszczalny pobór mocy: 6 VA
 • Wymiary: 440×86×260 mm
 • Ciężar: ca 5 kg

Zobacz także:
Schemat
Wzmacniacz Diora TRAWIATA WS-301S
Tuner Diora AS-207


Ostatnio edytowano: 07/03/2020 - 18:37