Unipro

Unitra-Unipro

"Przedsiębiorstwa Projektowania i Realizacji Inwestycj", powstałe w 1962, od początku zajmowało się m.in. projektowaniem budynków na potrzeby zjednoczenia Unitra. Od początku lat 80 do chwili obecnej biuro projektuje budynki użyteczności publicznej oraz ostatnio również dla sektora prywatnego.

Dane kontaktowe:
ul. Łucka 20/75
00-845 Warszawa
http://unitraunipro.pl

Ostatnio edytowano: 18/11/2016 - 23:42