Elmasz

Zakład Budowy Urządzeń Technologicznych Unitra-Elmasz, funkcjonujący jako Wydział Produkcji Specjalnej w ZRK. Firma mieściła się w budynkach ZRK, i zostały one obie zlikwidowane w tym samym czasie.

Firma produkowała głównie specjalistyczne urządzenia nagrywające na potrzeby Urzędu Bezpieczeństwa oraz aparaturę kontrolno - pomiarową (np. VN1064) w oparciu o podzespoły ZRK.

Dane kontaktowe (nieaktualne):
ul. Kasprzaka 18/20
Warszawa

Ostatnio edytowano: 11/02/2015 - 22:11