O Unitrze

Siedziba Zjednoczenia Unitra, ul Siedmiogrodzka 1/3 przed wyburzeniem źródło: czarnota.org
Projekt biurowca dla zjednoczenia Unitra przy ul. Siedmiogrodzkiej

Korzenie Zjednoczenia UNITRA sięgają 1958 roku.

Skupiało ono zakłady elektroniczne produkujące sprzęt powszechnego użytku jak i urządzenia specjalistczne.

1958 utworzenie dwóch jednostek organizacyjnych, wchodzących w skład Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego: Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Zjednoczenia Przemysłu Teletechnicznego. W skład zjednoczeń weszło większość przedsiębiorstw przemysłu elektronicznego, w tym również podległe poprzednio innym ministerstwom.

1961 połączenie obydwu zjednoczeń w jedną organizację i powołanie Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego UNITRA.

1964 wydzielenie z i przekazanie do nowo utworzonego Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej MERA zakładów Elwro i Elpo.

1971 wydzielenie i podporządkowanie bezpośrednio Ministerstwu Przemysłu Maszynowgo Kombinatu Źródeł Światła Polam oraz Zjednoczenia Przemysłu Teleelektronicznego Telkom. Jako że telekomunikacją zajęło się teraz nowe zjednoczenie Telkom, zmieniono nazwę Unitry na Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego UNITRA.

1978 podział zjednoczenia Unitra na: Zjednoczenie Przemysłu Podzespołów i Materiałów Elektronicznych Unitra-Elektron i Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego Unitra-Dom. W skład zjednoczenia Unitra-Elektron weszły zakłady produkujące elementy elektroniczne i sprzęt profesjonalny, a Unitra-Dom zakłady produkujące sprzęt elektroniczny powszechnego użytku. By wspomagać działania projektowe i logistyczne zjednoczenia Unitra-Dom z części należącego no niego przedsiębiorstwa Unitech wydzielono Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzętu Powszechnego Użytku OBRESPU, a do Unitechu włączono kilka zakładów produkujących podzespoły.

12.01.1982 likwidacja zjednoczeń Unitra-Elektron i Unitra-Dom, przekazanie nadzoru nad przedsiębiorstwami elektronicznymi Biuru Pełnomocnika Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego do spraw przemysłu elektronicznego.

27.05.1982 powołanie, na wniosek dyrektorów przedsiębiorstw dobrowolnego Zrzeszenia Przedsiębiorstw Przemysłu Elektronicznego UNITRA. Umowę podpisało 30 jednostek-założycieli. Z większych zakładów elektronicznych wchodzących poprzednio w skład zjednoczeń UNITRA w skład zrzeszenia nie weszły: OMIG, Warel oraz Zakład Techniki Próżniowej w Koszalinie.

Po 1989r. w następstwie przemian gospodarczych wszystkie zjednoczenia i zrzeszenia zostały rozwiązane a podległe firmy zaczęły produkcję pod własnymi markami lub też upadły, co obserwujemy do dziś.


Dane kontaktowe (nieaktualne):
ul. Siedmiogrodzka 1/3
01-204 Warszawa


Firmy podległe zjednoczeniu Unitra

Marki Eksportowe Unitry