OBREP

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektroniki Próżniowej

Ośrodek rozpoczął działalność jako jednostka wydzielona z Przemysłowego Instytutu Elektroniki w 1971 roku. Instytut ten powstał z kolei w 1956 r. z przekształconego Centralnego Laboratorium Elektroniki (utworzonego z biura konstrukcyjnego Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. R. Luksemburg), powstałego rok wcześniej.

W OBREP opracowywano konstrukcje polskich pomp jonowo-sorpcyjnych, zeolitowych, sublimacyjnych, sublimacyjno-pułapkowych, widikonów, przetworników obrazu do potrzeb noktowizji, wyświetlaczy VFD, plazmowych, sond jonizacyjnych.

W OBREP opracowywano również urządzenia i podzespoły próżniowe, pasty emisyjne i luminofory do lamp elektronowych i kineskopów.

OBREP był kilkukrotnie reorganizowany, przyjmując różne nazwy. Pod koniec lat 70. i na początku lat 80. w strukturach Polkoloru, jako jednostki wiodącej.

Chronologia:

 • OBREP (1971-1977)
 • Po wydzieleniu z PIE OBREP funkcjonował do 1977r.
 • OBRTT (1977-1980)
 • W 1977r. OBREP Przemianowano na Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Telewizyjnej
 • OBRPO (1981-1983)
 • Zakład zmienia nazwę na "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przetworników Obrazu"
 • OBREP (1983-1993)
 • Powrót do działania jako OBREP
 • ITP (1993-2002)
 • Funkcjonowanie jako Instytut Technologii Próżniowej
 • ITP -> PIE (2002)
 • Włączenie ITP do Przemysłowego Instytutu Elektroniki
 • PIE -> ITR (2007)
 • Połączenie PIE z Instytutem Tele- i Radiotechnicznym

Dane kontaktowe (nieaktualne):
ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 022-831-52-22
http://pie.edu.pl

ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
http://www.itr.org.pl/

Ostatnio edytowano: 08/07/2018 - 14:08