ITR

Instytu Tele- i Radiotechniczny

Instytut powstał jeszcze przed wojną w 1929. Nosił wówczas nazwę "Instytu Radiotechniczny". Posiadał wówczas działy lamp elektronowych, kontroli nadawań, materiałów. Prowadzono również badania nad wdrożeniem telewizji i w roku 1937 uruchomiono pierwszą w kraju stację telewizyjną.

Po wojnie, w kwietniu 1945 Instytut wznowił swoją działalność. W ramach reorganizacji ośrodków naukowo-badawczych, w maju 1956 roku z połączenia części PIT i Centralnego Biura Konstrukcyjnego Telekomunikacji powstał obecny Instytut Tele- i Radiotechniczny.

Z ITR były związane OBRTT oraz COBRESPU, które powstało na bazie struktur działu ITR z ul. Ratuszowej.

Instytut funkcjonuje nadal i zajmuje się produkcją m.in. zgrzewarek ultradźwiękowych oraz generatorów kwarcowych.

Dane kontaktowe:
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
tel. 022-619-22-41

ul. Długa 44/50
00-241 Warszawa
tel. 022-831-52-22

http://itr.org.pl

Ostatnio edytowano: 29/12/2015 - 03:55