WZT ZTA-201

Jest to zewnętrza przystawka (konwerter) umożliwiająca odbiór programów telewizyjnych na zakresie UHF (kanały 21÷41). Przeznaczona była dla starych odbiorników lampowych i w ówczesnych czasach umożliwiała odbiór programu TVP 2. Podłączana była do głowicy telewizora co wymagało ingerencji w jego wnętrze. Sposób podłączenia podaje instrukcja obsługi. Aby odbierać programy na zakresie UHF należało włączyć przystawkę (przycisk z prawej strony) i za pomocą zębatego pokrętła dostroić stację na najlepszy odbiór fonii i wizji. Dla odbioru na zakresie VHF przystawkę należało wyłączyć przyciskiem.

Ostatnio edytowano: 17/11/2017 - 23:07