ZLP

Zakład Lamp Profesjonalnych

Historia zakładu jest zawiła, gdyż posiadał on kilka siedzib i był związany z innymi firmami ze zjednoczenia - OBREP oraz Polkolor, któremu ZLP przez pewien czas podlegał.

Przy ul. Elekcyjnej 106 w Warszawie mieścił się w pod koniec lat 50. Zakład Doświadczalny Przemysłowego Instytutu Elektroniki. W latach 60. ulica Elekcyjna zmieniła bieg i zakład zmienił adres na Ciołka 8, bez zmiany siedziby. W ZD PIE przy Elekcyjnej były wytwarzane lampy liczące ELW1. Prawdopodobnie były tam wytwarzane także noktowizyjne przetworniki obrazu.

W latach 50. w ruinach Banku Polskiego (budynku nigdy do końca nie odbudowano), przy ul. Bielańskiej 10 utworzono Zakład Doświadczalny Przemysłowego Instytutu Elektroniki (inna jego część niż na ul. Elekcyjnej).
Były tam wytwarzane pierwsze widikony (PWM2). Tam także znajdowały się urządzenia elektronowiązkowe, takie jak spawarki i piece elektronowe, budowane od lat 60.

Po rozdzieleniu PIE i OBREP-u na początku lat 70. ten teren przypadł OBREP-owi. Ostatecznie, dopiero w 1993r. następca OBREP-u tj. ITP opuścił ten teren, przenosząc spawarki do piwnic budynku D przy ul. Długiej 44/50, oraz na II piętro tego gmachu.
Opróżnienie terenu przy ul. Bielańskiej 10 przez ITP było związane z przekazaniem go na własność Zakładowi Lamp Profesjonalnych, który wcześniej współdzielił go z OBREP-em.

ZLP posiadał dodatkowo własną hutę szkła w Falenicy.

W 1992r. wojewoda przekazał Zakładowi Lamp Profesjonalnych działkę przy Bielańskiej 10 w użytkowanie wieczyste.

W latach 90. Zakład Lamp Profesjonalnych sprzedał grunt przy ul. Bielańskiej spółce Reduta, które chciało zrealizować w tym miejscu centrum biurowo-bankowe.

Pod koniec lat 70. do Piaseczna przeniesiono częśc OBREP-u z ul. Długiej 44/50, który ówcześnie podlegał Polkolorowi.

Działalność

Zakład produkował między innymi widikony, czego przykładem może być widikon PWM40A, z końca lat 80.

Widikony wytwarzał w latach 60. PIE przy ul. Bielańskiej 10, który był pod tym względem prekursorem.
Potem w latach 70., produkcję podzielono pomiędzy OBREP i Dolam. Później, część produkcyjną z OBREP przeniesiono do ZLP.

Innymi produktami Zakładu Lamp Profesjonalnych były lampy oscyloskopowe, czego przykładem może być lampa 13E30 a także niektóre specjalne lampy kineskopowe

Ten asortyment wskazuje, że mogła to być część produkcji przejęta przez ZLP od Zelosu.

Jeszcze inną grupę produktów stanowiły detektory promieniowania
jonizującego, tak jak okienkowe detektory AOH45 czy BOH45:

Ta grupa produktów przypomina dawne wyroby ZD PIE, wytwarzane przy ul. Elekcyjnej 106, których część w latach 70. wytwarzał OBREP.

Dane kontaktowe (nieaktualne):
ul.Ciołka 8
Warszawa

ul.Bielańska 10
Warszawa

ul. Okulickiego (dzisiejsza nazwa)
Piaseczno

Ostatnio edytowano: 12/07/2015 - 00:00