UNITRA ZRK - magnetofon MK-125 - foto ARQ.JPG

UNITRA ZRK - magnetofon MK-125 - foto ARQ.JPG