Datasheet

Tonsil Sd-106 Datasheet

Tonsil SN 55 Datasheet

Tonsil SN 63 Datasheet

Tonsil SN-62 Datasheet

Diora WS-520 Karta Wyrobu

Calypso Filtry i Cewki

Wyd. Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego

Katalog CEMI 1980

Ciekawy katalog CEMI
Diody BAP 811 wskazano jako Zenera chociaż na schematach są oznaczane jako zwykłe.

zegary CEMI

Zegary CEMI - aplikacje

MC12xx

Karty katalogowe układów zegarowych produkcji Unitra-CEMI

TONSIL - silniki magnetofonowe i gramofonowe

Niniejszy prospekt stanowi przegląd silników produkowanych w zakładach „Tonsil“. Zawiera on ważniejsze parametry jednofazowych silników asynchronicznych – zwartobiegunowych oraz silników prądu stałego. Silniki te przeznaczone są do pracy w urządzeniach do rejestracji i odtwarzania dźwięku, do napędu drobnych mechanizmów przemysłowych oraz do pracy w układach automatyki.