Vicomed T-7520

Kwarcowy zegar cyfrowy T 7520 produkcji Vicomed sp.z.o.o
Jest uzupełnieniem zestawu muzycznego MIDI - 050 i MIDI 055 produkcji Diora S.A.

Zegar jest wyposażony w timer (działający w zakresie od 99 min do 1 min), jedno obwodowy budzik podający napięcie na gniazda lub dający sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczy na przemian pokazywana jest godzina i data (dzień- miesiąc). Na tylnej ścianie umieszczone są trzy gniazda 230 V o max. obciążalności 350 VA umożliwiające podłączenie trzech urządzeń w celu ich zdalnego załączania.(jednoczesnego załączania) Zasilanie w tych gniazdach pojawia się w momencie wciśnięcia przycisku "POWER" na panelu czołowym lub w przypadku zadziałania ustawień zegara

Dane techniczne:

  • zasilanie: 230V 50 Hz
  • zasilanie awaryjne: bateria 6F22 lub akumulator 9V
  • pobór mocy z sieci: 5 VA
  • pobór prądu z baterii: 6 mA
  • obciążalność gniazd: 3 gniazda o łącznym obciążeniu 350VA

foto: Oldradio

Ostatnio edytowano: 17/11/2017 - 23:07