Regulamin

Wstęp

Serwis www o nazwie UNITRA-KLUB (http://unitraklub.pl, http://unitra.eu.org) jest przedsięwzięciem non-profit mającym na celu popularyzację i podtrzymywanie pamięci o polskich urządzeniach elektronicznych wytwarzanych w firmach będących w b. "Zjednoczeniu Przemysłu Elektronicznego UNITRA".

Ogólne zasady korzystania z serwisu UNITRA-KLUB

 1. Rejestracja jak i późniejsze korzystanie z serwisu UNITRA-KLUB są darmowe.
 2. Zakładając konto użytkownik staje się automatycznie członkiem wirtualnego klubu miłośników produktów "Unitry".
 3. Założenie konta nie nakłada obowiązku wnoszenia edycji np. w postaci publikacji artykułów, aczkolwiek wprowadzanie treści jest bardzo mile widziane - pisząc artykuł budujesz tym samym serwis i zyskujesz punkty "reputacji".
 4. Tworzenie kilku kont przez jedną osobę jest zabronione i w razie wykrycia wszystkie konta stworzone przez daną osobę zostaną usunięte z serwisu.
 5. Publikując treść na łamach serwisu użytkownik deklaruje tym samym posiadanie prawa autorskiego do tekstu/fotografii jak i każdej innej formy przekazu informacji.
 6. Dodający treść do serwisu robi to na podstawie licencji "Creative Commons", t.j. zrzeka się praw autorskich na rzecz serwisu i zgadza się na przetwarzanie swojej pracy z podaniem źródła:
  unitraklub.pl
 7. Za ewentualne naruszenie praw autorskich, własności intelektualnej ponosi odpowiedzialność wyłącznie dodający daną treść do serwisu.
 8. Dążymy do zachowania stanu fabrycznego urządzeń Unitry i nie tolerujemy dewastacji urządzeń Unitry.

Zasady korzystania z forum serwisu

 1. Forum służy do komunikacji pomiędzy użytkownikami serwisu, ma na celu pogłębianie wiedzy z dziedziny elektroniki użytkowej.
 2. Dbaj o pisownie, używaj znaków interpunkcyjnych a zdania zaczynaj od wielkiej litery. Szanuj nasz język.
 3. Zabrania się poruszania dyskusji na tematy związane z religią, polityką, rasizmem.
 4. Oferty z odnośnikami do portali aukcyjnych są niedozwolone.
 5. Dbamy o poziom forum, dlatego prowadzenie osobistych sporów i używanie przekleństw jest niedozwolone.
 6. Należy dbać o interpunkcję, ortografię oraz używać polskich znaków.

Zasady korzystania z działu download

 1. Download to baza zeskanowanej dokumentacji technicznej urządzeń t.j. schematów, instrukcji serwisowych i obsługi, znajdują się tam także katalogi oraz wycinki z prasy na ich temat.
 2. Szanujemy pracę innych, więc dodający plik powinien być osobą która go zeskanowała, lub posiadać zezwolenie tejże osoby.
 3. Pobieranie plików jest darmowe, nie ma również limitów pobierania.
 4. Pliki moga być dowolnie pobierane i dodwane przez każdego zarejestrowanego użytkownika w serwisie.

Zasady korzystania z giełdy

 1. Wszelkie oferty użytkowników nie mają związku z serwisem, odpowiadają za nie wyłącznie użytkownicy i z nimi należy się kontaktować w celu dokonania ewentualnej transakcji.
 2. Zabrania się zamieszczania linków do serwisów aukcyjnych!
 3. W każdym ogłoszeniu należy podać dokładną, lub chociaż wstępną (do negocjacji) cenę za przedmiot.
 4. Ogłoszenia są zamieszczane na okres dwóch miesięcy po czym są automatycznie usuwane nie ma możliwości przedłużenia ogłoszenia, po wygaśnięciu poprzedniego można dodać nowe.

Postanowienia końcowe

 1. Akceptujący powyższy regulamin zobowiązuje się go przestrzegać.
 2. W przypadku naruszenia powyższego regulaminu, administracja serwisu gwarantuje sobie prawo do blokady konta, bądź usunięcia konta użytkownika z bazy danych.
UNITRA-KLUB 2006-2024