Odległość montażowa ramienia w gramofonach UNITRA Fonica

Brak odpowiedzi
 
Poziom 0
Punkty: 5
Posty: 1
W klubie od: 18/10/2020

Czy ktoś dysponuje wiedzą jaka jest dokładna odległość montażowa między osią ramienia, a osią talerza w gramofonach Bernard G-603 oraz Adam GS-424?