Diora Beskid 6173

Wyprodukowany jako prototyp w ilości 4 sztuk radioodbiornik który miał być eksportową wersją Promyka.

Ostatnio edytowano: 27/03/2023 - 21:14