ZRK Goplana LUX

Goplana LUX została zaprezentowana na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 1966 roku. Skala charakteryzuje się "Megacyklami" zamiast MHz dla zakresu UKF, zaś dla pozostałych zakresów, w metrach.

Dane techniczne odbiornika

Zasilanie: 220V 50Hz

Pobór mocy: << 55W

Prąd żarzenia: ~ 3A

Zabezpieczenia: Bezpiecznik bezwładnościowy 0,315A

Czułość użytkowa: AM 200uV przy 50mW; FM 20uV przy 50mW

Częstotliwość pośrednia: AM - 28dB; FM - 24dB

Znamionowa moc wyjściowa: 1,7W przy h << 10%

Zakresy fal:
Fale długie - 150 - 285kHz
Fale średnie - 525 - 1605 Hz
Fale krótkie - 5,95 - 16MHz
Fale ultrakrótkie - 65,5 - 73 MHz

Głośnik: GD-18-13/2/1 - % OHm przy t = 1000Hz

Żarówki oświetleniowe: 6,3V 0,2A - szt. 2

Lampy:
ECC-85 - wzmacniacz w.cz. oscylator i mieszacz FM
ECH-81 - mieszacz i oscylator FM, wzmacniacz p.cz. FM
EBF-89 - wzmacniacz p.cz. i detektor AM, wzmacniacz p.cz. FM
EM-84 - wskaźnik optycznego strojenia
ECL-86 - wzmacniacz napięciowy m.cz. wzmacniacz mocy

2x DOG-53 - dysktryminator fazy

Prostownik selenowy w układzie Groetza - typ SPS-6B-250-C-100

Ostatnio edytowano: 27/02/2022 - 17:41