Tonsil MDO-VIII 686

MIKROFON MAGNETOELEKTRYCZNY CEWKOWY MDO-VIII 686

1. PRZEZNACZENIE
Mikrofon magnetoelektryczny cewkowy wszechkierunkowy MDO-VIII może być stosowany jako mikrofon reporterski, stołowy lub estradowy. Może
współpracować przy połączeniu bezpośrednim z urządzeniami o małej oporności wejściowej (200 Ω np. transformator wbudowany w urządzeniu), a z transformatorem Te3-377 z urządzeniami o oporności wejściowej większej niż 50 kΩ.

2. DANE TECHNICZNE
Charakterystyka kierunkowa - kołowa
Nierównomierność charakterystyki częstotliwości - 16 dB
Zakres częstotliwości - 40 ÷ 15.000Hz
Impedancja - 200 Ω
Skuteczność - 1,0 mV/N/m2
Masa mikrofonu - 120 g

3. WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
Do każdego mikrofonu dołączony jest uchwyt oraz przeciwwtyczka. Uchwyt jest przystosowany do mocowania na statywie stołowym i estradowym od mikrofonu MDIV. Przeciwwtyczka służy do połączenia mikrofonu do urządzenia z każdym dwużyłowym kablem mikrofonowym. Żyły kabla należy łączyć ze sprężynami kontaktowymi przeciwwtyczki o większym rozstawie a ekran kabla ze sprężyną środkową.

4. WYPOSAŻENIE DODATKOWE
Do mikrofonu można zamawiać dodatkowo w zależności od potrzeb następujące wyposażenie: statyw estradowy MSE-1 statyw stołowy MSS-1 transformator Te3-377-I, II lub III

kabel mikrofonowy KM-I, II lub III Transformator przelotowy Te3-377 służy do dopasowania mikrofonu o oporności 200Ω do urządzeń o oporności wejściowej większej niż 50 kΩ.

Transformator posiada od strony urządzenia kabel o długości 1 m zakończony wtykiem trzystykowym wg norm DIN, a od strony mikrofonu kabel o następujących długościach zakończony przeciwwtyczką:
transformator mikrofonowy Te3-377-1 5 m
transformator mikrofonowy Te3-377-ll 10 m
transformator mikrofonowy Te3-377-III 15 m.

Kabel mikrofonowy służy do współpracy mikrofonu bez transformatora z urządzeniami o małej oporności wejściowej. Od strony mikrofonu jest on zakończony przeciwwtyczką, a od strony urządzenia wtykiem trzy-stykowym wg norm DIN.

Jest on produkowany w trzech wykonaniach o następujących długościach:
kabel mikrofonowy KM-I 5 m
kabel mikrofonowy KM-II 10 m
kabel mikrofonowy KM-III 15 m

5. WSKAZÓWKI EKSPLOATACYJNE
Dla zachowania prawidłowej pracy mikrofonu należy w czasie eksploatacji chronić go przed upadkiem, zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

UWAGA:
Urządzenia współpracujące z mikrofonem należy uziemić.

Ostatnio edytowano: 23/09/2022 - 11:54