ZM-8000

Zestaw Muzyczny 8000 - Wieża MINI-LINE o szerokości 300 mm, obudowa metalowa, gniazda wej/wyj DIN.
Opracowana w COBRESPU Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku.
Znane wersje prototypowe:
Zestaw ZM-8000 (OBRESPU),
Zestaw ZM-8000 (MTP 83).
Produkowana we współpracy:
• Zakłady Radiowe Eltra w Bydgoszczy (tunery),
• Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka w Warszawie (magnetofony),
• Łódzkie Zakłady Radiowe Fonica (wzmacniacze).
Produkowana w dwóch odmianach:
ZM-8010 - z płytą czołowa z aluminium,
ZM-8040 - z płytą czołowa z tworzywa sztucznego.
Standardowo złożona z 3 elementów:

 • Wzmacniacza produkcji Łódzkich Zakładów Radiowych Fonica:
  PW-8010, lub
  PW-8010A, lub
  PW-8040
 • lub amplitunera produkcji Zakładów Radiowych Eltra w Bydgoszczy:
  R-8010, lub
  R-8040
 • Magnetofonu rodziny M-8000 produkcji Zakładów Radiowych im. Marcina Kasprzaka w Warszawie:
  M-8010 / MDS-561, lub
  M-8040, lub
  M-8011, lub
  M-8041, lub
  M-8012 SOFT TOUCH, lub
  M-8013 SOFT TOUCH, lub
  M-8043 SOFT TOUCH, lub
  M-8015 SOFT TOUCH, lub
  M-8016 SOFT TOUCH, lub
  M-8046 SOFT TOUCH, lub
  M-8017, lub
  M-8047, lub
  M-8018, lub
  M-8048, lub
  M-8030 / MDS-565
 • Tunera rodziny T-8000 produkcji Zakładów Radiowych Eltra w Bydgoszczy:
  T-8010, lub
  T-8040, lub
  T-8015, lub
  T-8045

Dodatkowo zestaw ten mogły uzupełniać:

 • Gramofony produkcji Łódzkich Zakładów Radiowych Fonica:
  G-8010,
  GS-460,
  • GS-470.
 • Korektor:
  ZDZ EQ-8000.
 • Timer produkcji Zakładów Radiowych Eltra w Bydgoszczy:
  TI-8010.

Przy opcji R-8010/R-8040 dodatkowy tuner jest oczywiście niepotrzebny.
Zalecane kolumny do tego zestawu przez producenta to ZG30C22

Wieże spotykane są w dwóch kolorach:
• czarnym oraz
• srebrnym.

Produkowano także wersje eksportowe dla hgs ELECTRONIC oraz rzadziej pod Dynamic Speaker.

Zestaw dla hgs ELECTRONIC złożony był z następujących elementów:
Wzmacniacza Altus V-60 produkcji Łódzkich Zakładów Radiowych Fonica.
• Magnetofonu Altus D-60 produkcji Zakładów Radiowych im. Marcina Kasprzaka w Warszawie.
• Tunera Altus T-60 produkcji Zakładów Radiowych Eltra w Bydgoszczy.
• Gramofonu Altus P-100 produkcji Łódzkich Zakładów Radiowych Fonica.

ZOBACZ TAKŻE:
  • Zestaw ZM-8000
  • Zestaw ZM-8000 (OBRESPU)
  • Zestaw ZM-8000 (MTP 83)
Wzmacniacze:
  • Wzmacniacz Fonica PW-8010
  • Wzmacniacz Fonica PW-8010A
  • Wzmacniacz Fonica PW-8040
Amplitunery:
  • Amplituner Eltra R-8010
  • Amplituner Eltra R-8040
Tunery:
  • Tunery Eltra rodzina T-8000
  • Tuner Eltra T-8010
  • Tuner Eltra T-8040
  • Tuner Eltra T-8015
  • Tuner Eltra T-8045
Magnetofony:
  • Magnetofony ZRK rodzina M-8000
  • Magnetofon ZRK M-8010 / MDS-561
  • Magnetofon ZRK M-8040
  • Magnetofon ZRK M-8011
  • Magnetofon ZRK M-8041
  • Magnetofon ZRK M-8012 SOFT TOUCH
  • Magnetofon ZRK M-8013 SOFT TOUCH
  • Magnetofon ZRK M-8043 SOFT TOUCH
  • Magnetofon ZRK M-8015 SOFT TOUCH
  • Magnetofon ZRK M-8016 SOFT TOUCH
  • Magnetofon ZRK M-8046 SOFT TOUCH
  • Magnetofon ZRK M-8017
  • Magnetofon ZRK M-8047
  • Magnetofon ZRK M-8018
  • Magnetofon ZRK M-8048
  • Magnetofon ZRK M-8030 / MDS-565
Gramofony:
  • Gramofon Fonica G-8010
  • Gramofon Fonica GS-460
  • Gramofon Fonica GS-470
• • • • • • •
  • Korektor ZDZ EQ-8000
  • Timer Eltra TI-8010
  • Zestawy głośnikowe Tonsil ZG30C22
• • • • • • •
Pod marką hgs ELECTRONIC:
Wzmacniacz Fonica Altus V-60
Magnetofon kasetowy ZRK Altus D-60
Tuner Eltra Altus T-60
• Gramofon Fonica Altus P-100


Ostatnio edytowano: 16/12/2018 - 01:23