Diora AWS-110 "Amator 3"

Amator 3 Wersja tego radioodbiornika była ostania z serii Amatorów.

Niewielkich zmian dokonano w układzie strojenia i modułu. Wychyłowy wskaźnik dostrojenia zastąpiono diodami LED - nowością jak
na tamte czasy.

Diody miały kolor czerwony stąd zmiana podświetlenia skali z zielonego na czerwony. W tej wersji frontpanel był w kolorze srebrnym w przeciwieństwie do wcześniejszych wersji z czarnym frontem.

Spotkać można egzemplarze z końca produkcji, w których nie ma układów GML 026. Z powodu braku, układy te montowano z elementów dyskretnych.

Dane techniczne takie jak w poprzednich modelach:

Ostatnio edytowano: 26/02/2021 - 20:14