Polkat Forte 101s - odczytywanie wartości mocy z diodowego wskaźnika wysterowania

W późniejszym okresie produkcji wzmacniaczy Forte 101s, przynajmniej od 1983 zaczęto stosować w nich diodowe wskaźniki wysterowania w miejsce analogowych. Wskaźnik miał cztery diody i jedną dodatkową sygnalizującą załączenie napięcia.
Taki wskaźnik zaczął być standardem w sprzętach Polkat i wdrożono go do prawie wszystkich modeli produkowanych przez zakład z Wrocławia. Diody zastąpiły wskaźniki wychyłowe w Forte 101s, MMS-10 czy Akord 41. Natomiast w żadnym z tych modeli nie były one w jakikolwiek sposób opisane, oznaczenia pojawiły się dopiero w Forte 101 i 201. Okazuje się jednak że do instrukcji obsługi dodawano kartkę z uzupełnieniem informacji o tym wskaźniku, więc można przypuszczać że podobnie było w innych modelach.

UZUPEŁNIENIE
do instrukcji obsługi wzmacniacza FORTE 101s

We wzmacniaczu FORTE 101s stosowany jest alternatywnie diodowy wskaźnik wysterowania.
1. Diodowy wskaźnik wysterowania działa jedynie przy zasilaniu wzmacniacza z sieci 220 V.
2. Przy zasilaniu +24 V świeci tylko dioda sygnalizująca załączanie wzmacniacza.
3. Po wyłączeniu wzmacniacza dioda sygnalizująca załączenie może jeszcze świecić przez około 30 sekund.
4. Świecenie kolejnych diod oznacza moc wyjściową sinusoidalną odpowiednio 5, 15, 40, 100 W.
5. Wkładkę bezpiecznikową WTA - 4 A zmieniono na WTA - 5 A.

Dodane przez: Bpultimate28 Ostatnio edytowano: 30/08/2021 - 12:08