Polam

Kombinat Źródeł Światła UNITRA-Polam

Funkcjonował od 1970r. do czasu przekształcenia go w 1971r. w Zjednoczenie Polam, które podobnie jak Unitra skupiało wiele zakładów produkcyjnych, w tym wypadku produkujących wyroby elektrotechniczne a nie elektroniczne jak w przypadku Unitry.

Artykuły w internecie:

Ostatnio edytowano: 11/02/2015 - 23:12