Warel "Trop" i "Trop 2"

Radiotelefon „Trop" produkcji Zakładów Elektronicznych Warel Jest prostym tranzystorowym urządzeniem nadawczo-odbiorczym pracującym w paśmie 27,12 MHz. które to pasmo jest niestrzeżone tzn. że w czasie pracy mogą wystąpić zakłócenia przemysłowe i radiowe.

"Trop" Jest urządzeniem przenośnym, służącym do nawiązywania łączności radiowej między dwoma punktami, których największa odległość jest uzależniona od:
— Ukształtowania terenu (wysokość wzniesień, rodzaj i wysokość zalesienia, zbiorniki wodne, rodzaj i wysokość zabudowy, obecność konstrukcji stalowych i żelbetowych).
— Warunków atmosferycznych.
— Rodzaju i stanu nawilgocenia podłoża.
— Stanu źródła zasilania.

Parametry elektryczne radiotelefonu umożliwiają w sprzyjających warunkach nawiązywanie łączności na odległość ponad 300 m. (W praktyce o wiele mniej.)
Radiotelefon ma estetyczną obudowę wykonaną z wysoko-udarowego czarnego tworzywa.

Mankamentem był odbiornik superreakcyjny o małej czułości i przeszkadzał szum superreakcji.

Wersja "Trop 2" Miała końcówkę mocy na układzie scalonym UL1490 pozostały układ bez większych zmian.


Dane techniczne:

 • Częstotliwość: 27,210 MHz
 • Rodzaj modulacji: A3
 • Niestabilność częstotliwości nadajnika: ±5 kHz
 • Głębokość modulacji: >50%
 • Znamionowa moc wyjściowa odbiornika: >60 mW
 • Zasilanie: bateria typ 6F25C 9 V
 • Pobór prądu:
  • Nadawanie (bez modulacji) 25 mA
  • Odbiór (P0 - 60 mW) 40 mA
  • Nasłuch (min. siły głosu) 10 mA
 • Wymiary:
  • Wysokość 140 mm
  • Szerokość 60 mm
  • Grubość 32 mm
 • Waga:
  • Bez baterii 255 g
  • Z baterią 310 g

Źródła:
B. Wodzyński - Radiotelefony

Foto:Oldradio, jarko-sa

Ostatnio edytowano: 19/07/2023 - 20:58