Warel "Echo 1"

Radiotelefon „Echo l”, produkowany przez Zakłady Elektroniczne „Warel”, jest urządzeniem nadawczo-odbiorczym pracującym w paśmie częstotliwości 26,98 - 27,28 MHz na jednym z 16 kanałów.

Echo jest radiotelefonem przenośnym o prostej konstrukcji przeznaczonym do utrzymywania łączności radiotelefonicznej sposobem simpleksowym na odległość od l do 3 km, w zależności od ukształtowania terenu. Dzięki małym wymiarom i małemu ciężarowi może być w czasie pracy noszony w kieszeni lub w futerale na pasku. Znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, takich jak np.: budownictwo - łączność między stanowiskami pracy na terenie budowy oraz wyższymi kondygnacjami budowy; górnictwo odkrywkowe - łączność między stanowiskami urządzeń wydobywczych a stanowiskami przy taśmociągach, dyspozytorniami, bazą transportową; zakłady przemysłowe o zabudowaniach na dużej powierzchni; straż przemysłowa; służby porządkowe dla zabezpieczenia imprez; obozy młodzieżowe i sportowe oraz wiele innych.

Radiotelefon "Echo" jest zbudowany całkowicie na tranzystorach; montaż podzespołów elektrycznych jest wykonany techniką obwodów drukowanych na jednej płytce.

Obudowa radiotelefonu jest wykonana z odpornego na uderzenia polistyrenu. Pod częścią perforowaną przedniej ścianki obudowy znajduje się mikrofono głośnik. Przycisk przełącznika nadawanie-odbiór jest umieszczony na lewej bocznej ściance radiotelefonu, a pokrętło regulatora głośności wraz z wyłącznikiem - na prawej. Takie rozmieszczenie elementów manipulacyjnych umożliwia trzymanie i obsługiwanie radiotelefonu jedną ręką.
Radiotelefon jest wyposażony w antenę teleskopową o długości 1,4 m. Jeżeli zastosowanie takiej anteny jest niewygodne, może być używana specjalna antena, która stanowi przewód zaszyty w pasku nośnym futerału radiotelefonu; wtyk tej anteny umieszcza się w gnieździe znajdującym się w' dolnej ściance radiotelefonu. Przy użyciu anteny paskowej zasięg radiotelefonu ulega jednak znacznemu zmniejszeniu.

Dane techniczne

 • Zakres częstotliwości: 26,98 - 27,28 MHz
 • Stałość częstotliwości: 10*10-5
 • Rodzaj pracy: simpleks
 • Rodzaj emisji: A3 (modulacja amplitudowa)
 • Liczba kanałów: 1
 • Pasmo częstotliwości akustycznych: 300÷3000 Hz
 • Nadajnik
  • Moc wyjściowa: 50mW
  • Maksymalna głębokość modulacji: 70%
  • Zniekształcenia liniowe: <+2 -6dB
  • Zniekształcenia nieliniowe: <10%
  • Promieniowanie sygnałów o częstotliwościach niepożądanych: <-33 dB
 • Odbiornik
  • Czułość przy stosunku sygnału do szumów 20 dB nie gorsza niż: 10 uV
  • Selektywność (mierzona metodą dwóch sygnałów) przy odstrojeniu o ±20 kHz:
  • Tłumienie: < 30dB
  • Tłumienie sygnałów niepożądanych: 30dB
  • Moc wyjściowa: 150mW
  • Zniekształcenia nieliniowe: 10%
  • Zniekształcenia liniowe: +2 -6dB
 • Zasilanie
  • Napięcie zasilania: 12V (z baterii 10 sztuk akumulatorów typu KN-0,225-1,2V lub 8 sztuk baterii typu R6-l,5V)
 • Pobór prądu ze źródła zasilania przy napięciu 12V:
  • przy nadawaniu: ok. 60mA
  • przy odbiorze: ok. 40mA
  • przy nasłuchu: ok. 12mA
 • Wymiary i ciężar
  • Wysokość: 185 mm
  • Szerokość: 85 mm
  • Grubość: 36 mm
  • Ciężar radiotelefonu gotowego do pracy z akumulatorami: 700 g
  • Ciężar zasobnika z akumulatorami: 150 g
  • Ciężar zasobnika z bateriami: 130 g
  • Ciężar prostownika: 200 g

Źródła:
B. Wodzyński - Radiotelefony

Ostatnio edytowano: 19/02/2021 - 23:23