HGS HR-403

Eksportowa wersja Śnieżki R-206 na rynek niemiecki.

    Od wersji krajowej różnił się:
    •brakiem zakresu fal krótkich
    •fabrycznie występującym tzw. "górnym" zakresem UKF 87,5÷108MHz
    •brak możliwości podłączenia anteny UKF 300Ω i AM (gniazda znajdują się po zdjęciu tylnej ścianki, najpewniej do celów serwisowych i jako uchwyt do mocowania anteny ferrytowej), a jako antena UKF jest na stałe zamontowany kilkunastocentymetrowy przewód
    •brak gniazda DIN 545 jako wyjście sygnału do nagrywania (na płycie montażowej jest miejsce do wlutowania)

Ostatnio edytowano: 07/01/2023 - 12:39