ZRK M-7000

Magnetofony serii M-7000 są elementem zestawu Hi-Fi Slim-Line ZM-7000 produkcji Zakładów Radiowych im. Marcina Kasprzaka w Warszawie. Magnetofony M-7010 i M-7020 wyposażono w układy: RSD (układ automatycznego wyszukiwania utworów), układ DOLBY NR( B ), CUE/REV (podsłuch podczas przewijania), REC.MUTE (wyciszanie zapisu), MUTING (wyciszenie podczas przełączania funkcji), AUTO-STOP oraz filtr MPX. W magnetofonie M-7011 zastosowano w miejsce układu DOLBY NR układ CNRS 2. W magnetofonach M-7012 (DOLBY NR) i M-7013 (CNRS 2) zastosowano do sterowania funkcjami przesuwu taśmy system SOFT TOUCH. Produkowano również modele M-7008 oraz 7009, są to uboższe wersje.
Modele NIKKO ND 150 i STRATO ND 150, to eksportowe wersje M-7009, a AUDIO SONIC CD-7020, to eksportowa wersja M-7020.

Zestawienie wersji.
We wszystkich modelach: REV, CUE, MUTE
Trzeba uzupełnić, które modele miały RSD, MUTING, filtr MPX
M-7008 - CRNS | Fe, Cr | bez filtra MPX
M-7009 - Dolby | Fe, Cr, FeCr | bez filtra MPX
M-7010 - Dolby | Fe, Cr, FeCr | filtr MPX
M-7011 - CRNS | Fe, Cr, FeCr | bez filtra MPX
M-7012 - Dolby | Fe, Cr, FeCr | Soft Touch
M-7013 - CRNS | Fe, Cr, FeCr | Soft Touch
M-7020 - Dolby | Fe, Cr, FeCr, METAL| filtr MPX
NIKKO ND 150 - Dolby | Fe, Cr, FeCr | bez filtra MPX (jak M-7009)
STRATO ND 150 - Dolby | Fe, Cr, FeCr | bez filtra MPX (jak M-7009)
AUDIO SONIC CD-7020 - Dolby | Fe, Cr, FeCr, METAL | filtr MPX (jak M-7020)

Dane techniczne /M-7010 i M7020/

 • Prędkość przesuwu taśmy: 4,76 cm/s
 • Odchyłka prędkości przesuwu taśmy: ±1,5%
 • Nierównomierność przesuwu taśmy: ±0,15%
 • Charakterystyka częstotliwościowa ZAPIS-ODCZYT dla taśm:
  • taśma żelazowa Fe2O3 30÷15000 Hz
  • taśma chromowa CrO2 30÷15000 Hz
  • taśma FeCr 30÷17000 Hz
  • taśma Metal (M-7020) 30÷18000 Hz
 • Dynamika (układ DOLBY NR włączony):
  • taśma żelazowa Fe2O3 63 dB
  • taśma chromowa CrO2 62 dB
  • taśma FeCr 67 dB
  • taśma Metal (M-7020) 68 dB
 • Zniekształcenia nieliniowe ("0" VU):
  • taśma żelazowa Fe2O3 0,3%
  • taśma chromowa CrO2 1,7%
  • taśma FeCr 0,5%
  • taśma Metal (M-7020) 0,25%
 • Przesłuch (stereo): 35 dB
 • Wejścia:
  • LINIA (CINCH) 0,05÷5 V Rwej=470 kΩ
  • RADIO (DIN) 0,1÷10 mV/kΩ Rwej=3 kΩ
  • MIKROFON 0,4÷40 mV Rwej=50 kΩ
 • Wyjścia:
  • LINIA (CINCH) 460 mV Rwyj=4,7 kΩ
  • RADIO (DIN) 460 mV Rwyj=4,7 kΩ
  • SŁUCHAWKI Pwyj=0,3 mW Zobc=8÷2000 Ω
 • Zasilanie: sieć 220 V - 50 Hz
 • Dopuszczalny pobór mocy: 15 VA
 • Wymiary: 440×120×260 mm
 • Ciężar: ok. 7,1 kg

Ostatnio edytowano: 13/08/2020 - 17:10