Warel "Echo 2"

Radiotelefon Echo 2 stanowi zmodernizowaną wersję radiotelefonu Warel "Echo 1", charakteryzującą się większą mocą wyjściową nadajnika, wynoszącą 100 mW, i lepszą czułością odbiornika, która jest nie gorsza niż 8 uV (przy stosunku sygnału do szumów 20 dB). Moc wyjściowa odbiornika wynosi 200 mW przy zniekształceniach nieliniowych h < 10%. Pozostałe dane techniczne radiotelefonu Echo 2 są takie same jak radiotelefonu Echo 1. Zmieniony został jednak układ radiotelefonu, schemat płytki montażowej oraz wartości poszczególnych elementów.

Radiotelefon Echo 2 (podobnie jak i radiotelefon Echo l) pracuje w paśmie tzw. częstotliwości niestrzeżonych, tzn. że należy się liczyć z możliwością występowania na tych częstotliwościach zakłóceń przemysłowych lub radiowych.

Radiotelefony Echo 2 są przystosowane do pracy w zakresie temperatur od —10 do + 40°C, a nawet przez krótki okres czasu (do l godziny (mogą pracować przy temperaturze otoczenia -15°C do 45°C.

Źródła:
B. Wodzyński - Radiotelefony

Foto: jarko-sa

Ostatnio edytowano: 11/04/2021 - 08:25